recent news

LATEST NEWS
ยูกิ ขุมกำลังใหม่ของสิงห์ กับธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์
ท่วงทำนองการก้าวเดินบนเส้นทางสายธุรกิจของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ดูเหมือนจะดำเนินไปในทิศทางที่ไม่แตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆ มากนัก เมื่อยังต้องฟาดฟันกันด้วยกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ติดอันดับต้นๆ ของความต้องการของผู้บริโภค เพื่อหวังมาร์เก็ตแชร์ของตลาดให้ได้มากที่สุด   หากแต่เมื่อมองย้อนไปเมื่อปลายปี 2557 การขยับตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างสิงห์ที่ดูเหมือนเป็นการปรับกลยุทธ์ที่ชัดเจนขึ้น เมื่อธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ถูกให้ความสำคัญและเป็นหมากตัวสำคัญในเกมการแข่งขันของสิงห์มากขึ้น ประกอบกับหมุดหมายในเรื่องของรายได้ที่ต้องการสูงขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   เริ่มตั้งแต่ “สิง...

Brand Communication